Д-р Мери - специјалист за уво, нос и грло

drmeri vk predna

drmeri vk zadna

 

ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ НА УВО, НОС И ГРЛО
 • Тестирање на слух и тимпанометрија
 • Ласерски третман на зуење на уши
 • Миење на уши
 • Третман на акутни и хронични отити
 • ЕХО дијагностика на синуси
 • Третман на воспаление на синуси
 • Инхалација и аспирација на секрет од нос и грло
 • Солукс лампа (инфрацрвена топлина)
 • Биоптрон (поларизирана светлина)
 • Третман на воспалено грло и ларингит
 • Ендоскопска дијагностика на полипи во нос и на гласните жици
 • Фиберназоларингоскопија

 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ENT DISEASES
 • Computerized hearing testing and tympanometry
 • Laser treatment of ringing in the ears and acute hearing impairment
 • Ear rinse out
 • Treatment of acute and chronic middle ear infections
 • Sinus ultrasound and treatment of sinusitis and laryngitis
 • Inhalations and aspiration of nasal and throat secretions
 • Solux lamp - infrared treatment
 • Bioptron - polarized light therapy
 • Treatment of sore throat and laryngitis
 • Endoscopic diagnosis of nasal polyps and vocal cord polyps
 • Fiber Nasolaryngoscopy