ЕХО на синуси

ЕХО на синуси е неинвазивен метод, со кој безболно и без зрачење се детектираат евентуалните воспаленија на синусите. Методот може да се користи од најмала возраст и може често да се повторува за да се следи процесот на оздравување.