Инхалација и аспирација на секрет од нос и грло

Третманот на синусите се состои во правење на инхалации и аспирација на секрет од нос. Аспирацијата е особено ефикасна во најмалата детска возраст при затнато носе и кашлица. Аспирацијата го запира спуштањето на секретот од нос во белите дробови.