Солукс лампа (инфрацрвена топлинска лампа)

Инфрацрвено топлинско зрачење се користи за загревање на воспалените синуси, особено во хронична фаза.