Фиберназофаринголарингоскопија

Откривање на полипи во нос со помош на специјален најсовремен ендоскопски апарат наречен фиберскоп. Со него се откриваат и други анатомски промени во носот. Исто така се користи за откривање на зголемен трет крајник кај малите деца, а воедно и полипи и тумори на гласни жици кај возрасни.