ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ НА УВО, НОС И ГРЛО

 • Тестирање на слух и тимпанометрија
 • Ласерски третман на зуење на уши
 • Миење на уши
 • Третман на акутни и хронични отити
 • ЕХО дијагностика на синуси
 • Третман на воспаление на синуси
 • Инхалација и аспирација на секрет од нос и грло
 • Солукс лампа (инфрацрвена топлина)
 • Биоптрон (поларизирана светлина)
 • Третман на воспалено грло и ларингит
 • Ендоскопска дијагностика на полипи во нос и на гласните жици
 • Фиберназоларингоскопија